Durant el mes de maig, la protagonista del Racó de l'artista és Pamela Briones, amb la seva obra We Felitu

Llegir més