Espai dedicat a fomentar i promoure la consciència feminista, així com sensibilitzar sobre les desigualtats de gènere

Imatge de la prestatgeria del Punt Lila

Què hi pots trobar?
Fons sobre feminisme, treball, conciliació familiar, economia, política, dret, violències masclistes, psicologia, sexualitat, salut, biografies i còmics, entre d’altres temàtiques.

Ubicació
Planta 2

L’objectiu principal és oferir un espai transformador de coneixement feminista i convertir-se en una eina per a l’aplicació de la perspectiva de gènere en els diversos àmbits de treball de la biblioteca.

Objectius:

  • Donar visibilitat a les dones i a les seves obres, especialment en aquells espais on són menys visibles.
  • Fomentar la coeducació i promoure valors i models equitatius.
  • Aplicar la perspectiva de gènere d’una forma transversal en els diversos àmbits de treball de la biblioteca.
  • Prevenir i sensibilitzar sobre les violències masclistes.