És el centre d’interès que recull una tria de materials per a la cura, atenció i educació dels infants. Està format per llibres, revistes i DVD’s de diversos temes com embaràs, psicologia infantil, educació, alimentació, jocs i activitats, treballs manuals, cuina, viatges i excursions, entre d’altres.

El localitzaràs a la sala infantil (Planta 0) i tots els documents estan identificats amb aquesta icona:Logotip del cen tre d'interès Famílies