Els anomenats Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) van sorgir en el marc de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides de Desenvolupament Sostenible, aprovada l’any 2015 per l’Assemblea General de Nacions Unides.

Dintre d’aquesta agenda es va valorar el gran potencial de les biblioteques per la seva funció social, educativa i integradora. Diferents biblioteques de la Xarxa estan duent a terme diverses iniciatives com la realització d’activitats per explicar al públic els 17 objectius per construir un món més just, igualitari i sostenible.

Més informació: