Fins al 31 de març es pot veure una mostra de l’obra de Conxi Rosique al Racó de l’artista de la Planta 1 de la biblioteca.

Conxi Rosique Enguídanos és mestra especialista en Educació Visual i Plàstica. Coautora de diversos llibres de caràcter didàctic, il·lustradora del poemari de Joana Raspall Solcs (Gregal, 2018) i Premi Nacional en Teoria i Investigació Educativa el 2006, entre d’altres.

En l’obra de Conxi Rosique trobem composicions amb grafismes en blanc i negre treballades amb tinta xinesa, sobre suport de paper, amarades d’una espurna d’abstracció. En les seves obres predominen les línies corbes sobre les línies rectes, que els confereix un cert aire de moviment subtil.

Les obres exposades al Racó de l’artista estan ordenades en funció de conceptes com equilibri, distribució de masses, simetria, llum, color, dotant-les de coherència formal. Les diferents composicions denoten unitat i ordre, harmonia i un efecte de força vital en el treball amb el punt, la línia, la forma, la textura i el color.

Imatge de les obres exposades al Racó de l'artista