Amb el teu carnet de la biblioteca pots consultar la nova Hemeroteca de La Vanguardia. Per accedir a aquest servei cal validar-se amb el carnet des de la Biblioteca Virtual o des de l’espai personal del catàleg Aladí. Es poden consultar, descarregar i imprimir les edicions digitals de les versions en paper en català i en castellà dels darrers 30 dies i també dels suplements.