Les Biblioteques col·laboren amb la Festa dels Súpers.