Els usuaris de les biblioteques públiques de Catalunya poden gaudir d’una subscripció gratuïta durant dos mesos a la versió digital del diari ARA.


La promoció permet als subscriptors:

  • Descarregar-se el diari cada dia abans de mitjanit
  • Llegir els articles d’opinió de l’endemà a partir de les 21 h
  • Llegir el diari de l’endemà a partir de les 23 h
  • Accedir a tots els continguts de l’Ara.cat sense limitacions
  • Aprofundir en les versions íntegres de les entrevistes fetes a Ara TV

Per donar-se d’alta a la promoció cal accedir a: http://biblioteques.ara.cat/