Gener: 15 i 29
Febrer: 5 i 26
Març: 5 i 19
Abril: 2 i 30
Maig: 7 i 28
Juny: 4
Setembre: 24
Octubre: 1 i 29
Novembre: 5 i 26
Desembre: 3

MATERIALS PER AL CURS