Si t’interessa un llibre o revista que no està a la nostra biblioteca, però sí que està a una altra biblioteca de la Xarxa

de Biblioteques Municipals, pots demanar al personal de la biblioteca perquè t’arribi a través del préstec interbibliotecari.

Per fer ús del préstec interbibliotecari, cal abonar 1,50 €, en concepte de despeses de transport, en el moment de sol·licitar el document.

El tràmit d’aquest servei es fa al Primer pis de la biblioteca (Torre del Roser)