La Constitució espanyola de 1812, coneguda popularment com La Pepa, va
ser promulgada per les Corts Generals d’Espanya el 19 de març de 1812 a
Cadis. La importància històrica de la mateixa és gran, es tracta de la primera
Constitució promulgada a Espanya, a més de ser una de les més liberals del
seu temps. Respecte a l’origen del seu sobrenom, la Pepa, és perquè va ser
promulgada el dia de Sant Josep.

Oficialment va estar en vigència dos anys, des de la seva promulgació fins al

19 de març de 1814, amb la tornada a Espanya de Fernando VII. Posteriorment
va estar vigent durant el Trienni Liberal (1820-1823), així com durant un breu
període en 1836-1837, sota el govern progressista que preparava la
Constitució de 1837.
La constitució establia el sufragi universal masculí indirecte, la sobirania

nacional, la monarquia constitucional, la separació de poders, la llibertat

d’impremta, acordava el repartiment de terres i la llibertat d’indústria, entre

altres coses.
 
La biblioteca t’ofereix una exposició de materials de les constitucions espanyoles i els drets humans.

  

Enllaços d’interèsal voltant de la Constitució de 1812: