Estem actualitzant les guies d’aprenentatge d’idiomes amb tots els llibres i tot el material multimèdia que tenim a la biblioteca agrupat per nivells.Consulta
la nova guia de francès agost 2011.

Bon aprenentatge!