A partir del 3 de gener del 2011 si demanes un duplicat del teu carnet de biblioteca hauràs d’abonar 0,80 €.

Estan exempts d’aquest pagament les persones a les que els hi hagin robat el carnet i portin la denúncia corresponent.