Aquests són alguns dels espais per estudiar que s’ofereixen temporalment durant les èpoques d’examen o de manera permanent.
Baix Llobregat:

Altres municipis: